TAALSTAGES ENGELS IN IMMERSIE

30u les per week.

Stage van zondag tot vrijdag

Vakanties :  Krokus  -  Pasen  -  Juli  -  Augustus  -  Allerheiligen

Het centrum is het hele jaar open en organiseert sessies voor jongeren tijdens alle schoolvakanties. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring hebben wij voor de jongeren de beste voorwaarden geschapen voor het aanleren via uitwisseling.
Taalcursussen worden gegeven door taalleerkrachten. Het gebruik van de taal is vereist in de klas.

In het Kasteel van Velm, zijn er

 • Franstalige studenten die Nederlands of Engels studeren

 • Nederlandstalige studenten die Engels of Frans studeren

 • studenten van andere culturen die Nederlands, Frans of Engels studeren

Buiten de klas, komen zij in contact met Franstalige jongeren of studenten van andere culturen. De activiteiten worden in twee talen uitgelegd.

Taalstage Engels

De klassen worden samengesteld op basis van de resultaten van een begintest.

De inhoud van de cursus wordt bepaald door de specifieke behoeften van de groep van studenten. Onze dynamische methode stemt zich af op de eigen behoeften en verwachtingen van de studenten en we laten ons daarbij niet te zeer beperken door stugge methodes zoals die in bepaalde welomlijnde programma’s of handboeken vastliggen. Het doel is juist de persoonlijke communicatieve competentie uit te bouwen.  

Onze methode is dus principieel interactief (leerkracht - student): alles berust op het aanbrengen van de taalaspecten volgens het principe van imitatie, assimilatie, reproductie, integratie.

Wij baseren ons voor het behalen van resultaten op een team van leerkrachten die zeer dynamisch te werk gaan en zich ten volle inzetten bij het nastreven van de doelstellingen. Een aantal audiovisuele middelen ondersteunen onze interactieve methode: multimedia, mediatheek (video-opname, tijdschriften, referentie-werken).

Het spreekt uiteraard vanzelf dat om een optimaal effect te bereiken op de volledige inzet van de student een beroep gedaan wordt.

De cursus begint elke dag om 9u. en eindigt om 13u met telkens 2 korte pauzes tussen de lessen. Na het middageten is er een korte pauze. Van 14u tot 15u30 volgt dan de laatste les van de dag. De cursussen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag met 30 leseenheden  plus 4u. begeleide studie.  De begeleide avondstudie tussen 19u en 20u laat de leerlingen toe hun kennis te actualiseren of verder uit te diepen met praktische toepassingen.  

Per periode wordt de globale evaluatie van de hele stage in een rapport weergegeven.

8:00                 Opstaan
8:30                    Ontbijt
9:00                   Cursus
10:15                   Pauze
10:30                 Cursus
11:30                  Pauze
11:45                 Cursus

13:00        Middagmaal
14:00                   Cursus
15:30            Activiteiten
18:30            Avondmaal
19:00   Begeleide studie
20:00         Ontspanning
22:00               in Kamer

Sport- en ontspanningsactiviteiten


Diverse sport- en ontspanningsactiviteiten worden georganiseerd na de lessen: excursies, zwemmen, basebal, voetbal, en allerhande openluchtspelen waarbij van iedereen een actieve medewerking wordt verwacht. Na de avondstudie is er telkens een ontspanningsavond voorzien: Binnenhuisspelen,  dansavond en video- en TV-programma’s worden ingelast naargelang de weersomstandigheden.  
Naast deze algemene ontspanningsactiviteiten kan de volgende optie genomen worden tegen betaling van een supplement.

Optie Tennis (alleen tijdens Pasen en zomervakantie) :
De mogelijkheid wordt geboden om twee namiddagen per week tennis te spelen in Sint-Truiden. Het vervoer van en naar de club nemen wij voor onze rekening. De leerlingen dienen zich ordelijk te gedragen en zich te voorzien van de nodige tennisuitrusting zodat de toegang hen niet geweigerd wordt (tennispantoffels met gladde effen zolen).

Optie remediëring
De student(e) heeft de mogelijkheid om één leervak te kiezen dat hij wil verdiepen door zijn kennis te vergroten. Het programma wordt geïndividualiseerd en afgestemd op de leerstof van de leerling. (4u extra les / week)
Leerstof : Frans - Engels - Wiskunde

SHARE THIS PAGE!

ADRESSE
Halleweg 32
3806   Velm
Belgium

CONTACTS
Email: info@kasteelvanvelm.com
Phone: +32 (0)11 68 82 60
Fax: +32 (0)11 67 37 70